نمایش 9 24 36

پکیج تصفیه آب استخر (2)

تجهیزات جانبی استخر (24)

تجهیزات ضدعفونی آب استخر (2)

تزئینات و تجهیزات سرگرمی (5)

جارو استخر (4)

فیلتر تصفیه استخر و جکوزی (12)

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQT950 آکواکس

18,850,000 تومان
فیلتر شنی AQT950 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQT800 آکواکس

16,150,000 تومان
فیلتر شنی AQT800 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQT650 آکواکس

10,980,000 تومان
فیلتر شنی AQT650 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQT500 آکواکس

9,480,000 تومان
فیلتر شنی AQT500 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQT450 آکواکس

8,480,000 تومان
فیلتر شنی AQT450 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS1400 آکواکس

62,800,000 تومان
فیلتر شنی AQS1400 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS1250 آکواکس

49,700,000 تومان
فیلتر شنی AQS1250 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS950 آکواکس

19,840,000 تومان
فیلتر شنی AQS950 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS650 آکواکس

11,680,000 تومان
فیلتر شنی AQS650 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS800 آکواکس

16,980,000 تومان
فیلتر شنی AQS800 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS500 آکواکس

9,980,000 تومان
فیلتر شنی AQS500 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز

فیلتر شنی فایبرگلاس تقویت شده با رزین مدل AQS450 آکواکس

8,950,000 تومان
فیلتر شنی AQS450 سری Aquax جهت تصفیه آب انواع استخرها و همچنین مجموعه های بزرگ آبی کاربرد دارد. نکته حائز
شروع به تایپ کنید تا پستهای مورد نظر خود را ببینید.