نگهداری تاسیسات

 جستجو
جستجو
نگهداری تاسیسات
خدمات فنی و مهندسیخدمات فنی و مهندسی - ت کنترل و نگهداری تاسیسات و ارائه گزا - ا و یا حتی نگهداری ، می تواند ضربه بز - حی و اجرای تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی - ر پردازی و تاسیسات الکتریکی و کنترلی - یرات تخصصی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
خدمات فنی و مهندسی ، خدمات فنی مهندسی ، خدمات فنی و مهندسی برف آب ساز رایا ، طراحی و ساخت استخرهای شنا ، ساخت استخر ، ساخت استخرهای شنا ، طراحی و ساخت ویلا ، ساخت ویلا ، طراحی و ساخت ویلاهای هوشمند ، ساخت ویلاهای هوشمند ، طراحی و ساخت استخر پرورش ماهی ، ساخت استخر پرورش ماهی ، استخر پرورش ماهی ، باران مصنوعی ، طراحی و ساخت آبشار و آبنما ، ساخت آبشار و آبنما ، ساخت آبشار ، آبشار و آبنما ، سیستم کنترل از راه دور ، کنترل از راه دور ، طراحی و ساخت اماکن ورزشی ، ساخت اماکن ورزشی ، طراحی و ساخت بوستر پمپ های آبرسانی هوشمند ، ساخت بوستر پمپ های آبرسانی هوشمنذ ، ساخت بوستر پمپ های آبرسانی ، بوستر پمپ های آبرسانی ، بوستر پمپ ، ساخت بوستر پمپ های آتش نشانی ، بوستر پمپ های آتش نشانی ، طراحی و اجرای سونای خشک پیش ساخته ، اجرای سونای خشک پیش ساخته ، اجرای سونای خشک ، طراحی و اجرای سیستم مه ساز ، اجرای سیستم مه ساز ، سیستم مه ساز ، مه ساز ، طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ، طراحی و اجرای تاسیسات ، اجرای تاسیسات مکانیکی ، اجرای تاسیسات ، تاسیسات مکانیکی ، طراحی و اجرای سیستم آبیاری هوشمند ، اجرای سیستم آبیاری هوشمند ، طراحی و اجرای سیستم آبیاری ، سیستم آبیاری هوشمند ، آبیاری هوشمند ، آبیاری قطره ای ، آبیاری مخفی شونده ، خدمات مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، محوطه سازی و فضای سبز ، محوطه سازی ، فضای سبز ، خدمات مهندسی نورپردازی ، مهندسی نورپردازی ، تاسیسات الکتریکی ، خدمات مهندسی تصفیه و ضدعفونی آب ویلاها ، مهندسی تصفیه و ضد عفونی آب ویلاها ، تصفیه و ضدعفونی آب ویلاها ، ضدعفونی آب ویلاها ، ضدعفونی آب ، تصفیه و ضدعفونی آب ، نگهداری تاسیسات ، پیمانکار ، نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات مکانیکی ، تعمیرات تخصصی تاسیسات مکانیکی ، تخصصی تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات مکانیکی ، اماکن تجاری ،
602 بازدید، دوشنبه سوم مهر ۹۶
افتخاراتافتخارات - در زمینه نگهداری تاسیسات گرمایشی و س - ی در زمینه نگهداری و تعمیرات در خانه - ات در خانه تاسیسات ،کلوپ استخرداران و - ی مکانیک و تاسیسات
شرکت فنی مهندسی ، مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی ، دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات ، نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ، خدمات آموزشی برای مدیران تربیت بدنی ، خانه تاسیسات ، کلوپ استخر داران ، شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا ، بهروز آقابیگی ،
761 بازدید، دوشنبه سوم مهر ۹۶
شرکت سازنده