اخبار

 جستجو
جستجو
برگزاری کلاس آموزشی الکترو موتور و پمپ ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزاری کلاس آموزشی الکترو موتور و پمپ ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا کلاس آموزشی الکترو موتور و پمپ توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزار شد. شنبه بیست و سوم دی ۹۶ برگزاری کلاس کارگاهی در موتورخانه برج آسمان توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزاری کلاس کارگاهی در موتورخانه برج آسمان توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا کلاس کارگاهی در موتورخانه برج آسمان توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزار شد. شنبه بیست و سوم دی ۹۶ برگزاری کلاس کارگاهی در شرکت تهویه دماوند ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزاری کلاس کارگاهی در شرکت تهویه دماوند ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا کلاس کارگاهی در شرکت تهویه دماوند ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزار شد . شنبه بیست و سوم دی ۹۶ برگزاری آزمون چیلرهای تراکمی دوره نت تاسیسات ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزاری آزمون چیلرهای تراکمی دوره نت تاسیسات ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا آزمون چیلرهای تراکمی دوره نت تاسیسات ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزار گردید. شنبه بیست و سوم دی ۹۶ برگزاری کلاس نگهداری و تعمیرات در دانشگاه ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزاری کلاس نگهداری و تعمیرات در دانشگاه ، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا کلاس نگهداری و تعمیرات در دانشگاه، توسط شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا برگزار شد . شنبه بیست و سوم دی ۹۶