آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی

 جستجو
جستجو
شنبه بیست و سوم دی ۹۶
(0)
(0)
آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا

آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات


نام دوره : نت تاسیسات (نگهداری و تعمیرات)
مدرس دوره : بهروز آقابیگی
 
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر اول
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر اول
 شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر دوم
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر دوم
 شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر سوم
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر سوم
 شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر چهارم
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر چهارم
 شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر پنجم
شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا-آزمون چیلرهای تراکمی دوره آموزشی نت تاسیسات-مدرس بهروز آقابیگی-تصویر پنجم
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده