افتخارات

 جستجو
جستجو
(0)
(0)
افتخارات

افتخارات مدیریت محترم شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا
افتخارات شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا


یکی از عواملی که یک شرکت و مجموعه را نسبت به دیگران متمایز میکند میزان افتخارات آن مجموعه می باشد. به همین سبب برخی از افتخارات این شرکت را مرور میکنیم :

1-عضویت مدیر عامل شرکت "جناب آقای بهروز آقابیگی" در کمیته تدوین استاندارد ملی ایران در زمینه استخر های شنا

2-اعطای گواهی کنترل کیفیت جهت طراحی و ساخت اماکن آبی از دانشگاه TUVاتریش به "شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا"

3-دعوت از مدیر عامل شرکت در مصاحبه تلویزیونی در چندین جلسه در زمینه مدیریت کنترل کیفی و بهره برداری از اماکن آبی و مدیریت اقتصاد انرژی در اماکن ورزشی و آبی

4-ارائه خدمات آموزشی در زمینه نگهداری و تعمیرات در خانه تاسیسات ،کلوپ استخرداران و چندین مراکز آموزشی خصوصی

5-ارائه خدمات آموزشی برای مدیران تربیت بدنی کشور در هیئت شنای استان تهران در زمینه الزامات قانونی ،بهداشتی و ایمنی اماکن آبی در سال 91 و 92

6-ارائه خدمات آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی برای مدیران تربیت بدنی دانشگاههای استان تهران در زمینه مدیریت کنترل کیفی و بهره برداری از اماکن آبی

7-طراحی و ساخت بیش از یکصد استخر خانگی و اماکن آبی و ورزشی و ثبت در کارنامه فعالیت های "شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا"

8-ارائه خدمات آموزشی و کاربردی در زمینه نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تعمیرات آن در دانشگاهها و مراکز خصوصی

9-ارائه دوره کارگاهی برای دانشجویان و متخصصین رشته های مکانیک و تاسیسات